Ngày thứ ba với thầy Morrie, tác giả Mitch Albom

tuesday


Ngày thứ ba với thầy Morrie, tác giả Mitch Albom

Câu hỏi giới thiệu cuốn sách được nêu lên : cuốn sách với nội dung như vậy có đáng được đưa lên mạng của Hội Thiền Tánh Không hay không ?

Thưa là có, câu trả lời là khẳng định và chắc chắn.

Đọc ngay trang đầu chúng ta không thể không liên tưởng đến kinh « Anandabhaddekaratta sutta » [bhadda (= may mắn), eka (= một), ratta (= dính mắc)]. Theo sát nghĩa  tiếng Pali : đó là Kinh Một  dính mắc may mắn của hiền giả Ananda. Đây là một trong ba Kinh được giảng trong khoá Thiền Căn Bản của Thiền chủ Thích Thông Triệt. Tôi còn nhớ mãi Sư Cô phụ tá Thầy, Cô Triệt Như dặn dò : qúi vị nên về nhà yên tĩnh đọc lại một lần, rất là bổ ích.

 Tương tự « Ngày thứ ba với Thầy Morrie », chuyện kể lời giáo huấn  của người Thầy bị ung thư mảng xơ cứng cho người học trò, ký giả Mitch Albom. Chứng bịnh là đầu mối của bài triết lý về đời do người Thầy gìà giảng cho người học trò nghe mỗi ngày thứ ba cho đến hơi thở cuối cùng. Bài giảng liên hệ cơ bản đến gia đình, cái chết, sự tha thứ ...

 

Sách rất dễ đọc đầy triết lý, xin nhiệt liệt giới thiệu.

 
Chúc  bạn đọc sách vui và thụ hưởng  triết lý cho mọi hoàn cảnh của cuộc sống không cần đợi đến lúc nguy biến mới ý thức  được.