Sách: Bài trình Thầy của Sư Cô Triệt Như

bai trinh thay
Lời tựa

của Sư Cô Triệt Như

Hôm nay tập sách này đến tay quí vị, thật là một sự hân hạnh đối với chúng tôi. Vì đây là "tác phẩm" đầu tiên do chúng tôi kết tập lại những "Bài Trình Thầy" từ năm 1996 đến nay (2009). Nhìn lại những bước đường tu tập mà chúng tôi đã đi qua, với những bài trình kinh nghiệm qua từng lớp học trong các Khóa Tu Học dưới "mái trường Tánh Không" tại Hoa kỳ, chúng tôi cảm thấy còn ngần ngại... Ngần ngại vì những kinh nghiệm nhỏ nhặt của mình trên các bước chập chững vào con đường tâm linh, thật sự không đáng kể. Cũng bởi lý do đó mà những "Bài Trình Thầy" của chúng tôi đã nằm im trên kệ sách của Thầy Thiền chủ từ nhiều năm qua.

Hôm nay chúng tôi mạo muội phát hành tập này, với sự chấp thuận của Thầy Thiền chủ và sự khích lệ của thiền sinh thân hữu các Đạo tràng trong nước và ngoài nước Mỹ. Chúng tôi chỉ mong "Bài Trình Thầy" có thể nói lên được một chút gì về sự chuyển hóa nội tâm nơi một người bình thường sau một thời gian được học hỏi và thực tập Pháp Thiền của Đức Phật Thích Ca, qua kỹ thuật thực hành do Thầy Thiền chủ hướng dẫn. Mà sự chuyển hóa này đòi hỏi một thời gian lâu dài. Cho nên, những cảm nghĩ, những điều nhận định trong tâm thế tục cần được phơi bày ra chân thật. Khi chúng ta nhận thức rõ về bộ mặt thật của "cái Ta," thì mới mong chuyển hóa được nó. Nếu như lúc nào mình cũng nhận thấy mình đúng, mình tốt, thì làm sao mong có tiến bộ, làm sao có chuyển đổi nhận thức nơi mình. Nếu nhận thức chưa được chuyển đổi thì ý nghĩ, lời nói, phong thái sẽ không thể nào che giấu được cái nội tâm rối bời, khi thì vui, đắc chí, khi thì buồn, khắt khe với người khác, khi thì tự mãn, khi thì đố kỵ, khi thì buông xuôi, nhiệt tâm không còn, ý chí vươn lên không còn…để rồi cuối cùng ra đi với hành trang dính mắc của thế tục, còn hành trang tâm linh  thì không thấy đâu.

Con đường trước mờ mịt, là vì tâm trí mình còn mờ mịt trong giây phút bây giờ và ở đây. Đó là do mình chưa thực sự chuyển đổi được nhận thức của chính mình. Hôm nay xem lại đoạn đường mình đã đi qua, chúng tôi nhận ra rằng mình có chuyển đổi được phần nào nhận thức cũ, có nhận thức mới.

Với kỳ vọng sự đóng góp nhỏ nhoi của chúng tôi, "Bài Trình Thầy" này sẽ có thể chia sẻ chút ít kinh nghiệm tu tập của chúng tôi với quí vị đang muốn bước vào con đường tâm linh của Thiền.

Té rồi đứng dậy là chuyện tất nhiên của người đi vào đường tâm linh. Miễn sao lúc nào chúng ta cũng không rời bỏ gương sáng thành đạo của Đức Phật Thích Ca. Gương sáng này tuy khó bắt chước, nhưng với quyết tâm và với kỹ thuật thực hành, chúng tôi hy vọng những bài trình Thầy này sẽ giúp ích chút nào cho quí vị.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Perris, ngày 23 tháng 12, năm 2009
Thích nữ Triệt Như

Bạn đọc có thể thỉnh quyển sách này
ở Camp Vaumarcus (17-23/9/2011)
hoặc lấy tài liệu pdf tại đây và đóng góp tùy hỷ.