Khoá học

Lưu trữ > 

Khóa học Thiền Tánh Không 2022
dưới sự giảng dạy của Ni Sư Triệt Như

Đạo tràng Thiền Tánh Không Thuỵ Sĩ

buddhaNhập Thất Chuyên Tu Định Huệ Song Ngữ Việt Pháp

và Khí Công dưới sự giảng dạy của Ni Sư Triệt Như

Địa điểm :
Camp de Vaumarcus
Route du Camp 7
CH-2028 Vaumarcus
http://www.lecamp.ch

Thời điểm :
Thứ hai 29.08.2022 (10 giờ) đến chúa nhật 04.09.2022 (13 giờ)

Lệ phí :
Trọn khóa 7 ngày: CHF 520 /  €  500 / USD 570.
Cuối tuần 2-3 ngày: CHF 260 /  € 250 / US$ 300. 
Bao gồm học phí, cư trú và ẩm thực chay.
Trường hợp đặc biệt (người tu sĩ, sinh viên): liên lạc chị Bùi Mai Hương.

Trang bị cá nhân :
Gối ngồi thiền,
áo quần thỉch nghi (trời lạnh sáng sớm),
giầy nhẹ để tập Khí Công ngoài trời,
thảm yoga (tùy ý),
khăn tấm.

Cách đến địa điểm :
Xa lộ Genève-Lausanne-Neuchâtel, sortie 4 : sortie Vaumarcus.
Máy bay : Phi trường Genève hoặc Zurich, lấy xe lửa đi Yverdon Les Bains
Yverdon Les Bains : Bus 630 đi Vaumarcus (hướng St-Aubin)

Liên lạc và ghi danh :
Bùi Mai Hương, chemin de Villard 12, 1007 Lausanne
Đt: 021 312 77 17 hoặc 078 936 72 63
Email : huethuanch@gmail.com hoặc mh_bui@yahoo.com

Hạn cuối ghi danh : 01.05.2022

Đóng chi phí :
Association Sunyata Méditation Lausanne
PostFinance, 20 Mingerstrassw, 3030 Bern
IBAN : CH6709000000157094223
BIC : POFICHBEXXX
CCP 15-709422-3