Tài liệu

khi cong Vài nét về Thiền Tánh Không
Bài của tác giả Nguyễn Tường Bách
giới thiệu sơ lược về công trình và nội dung pháp môn của Hòa thượng Thông Triệt
Mời các bạn xem...
khi cong Tài liệu học tập khí công
của Hội Thiền Tánh Không Houston-Texas
Mời các bạn xem...
meditation Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa Tâm-Kinh
trong Phật Giáo, Trần Trọng Kim, Hà Nội 1935
Mời các bạn xem...
Void Lớp Trung Cấp 3 Bát Nhã
Xin được giới thiệu cùng các bạn 5 video Ni Sư Triệt Như diễn giảng Lớp Trung Cấp 3 Bát Nhã.
Xem video trên YouTube
Void Alan Watts : Tánh Không
Xin được giới thiệu cùng các bạn hai video Anh ngữ về Tánh Không của tác giả Alan Watts chuyên về Phật giáo.
Xem video trên YouTube
khi cong Bảy kỳ quan thế giới phật giáo
Phim tài liệu của BBC.
Xem video trên YouTube
khi cong Ba sắc thái biết
Xem video trên YouTube
khi cong Tiến trình tự chứng của Đức phật
Xem video trên YouTube
khi cong Hỏi đáp sinh học trong Thiền
Xem video trên YouTube
fruits Thực phẩm khuyến dụng cho các Bệnh chuyển hoá thường thấy
Các bệnh chuyển hóa thường phát hiện tùy theo cách ăn uống...
Xem tiếp
TN Ký sự chuyến đi Âu châu tháng 7-2012
của Diệu Nhân
Xem bài ký sự
TN Ký sự chuyến du hóa Thụy Sĩ tháng 9-2011
của sư cô Triệt Như
Xem bài ký sự
bai trinh thay
Sách: Bài Trình Thầy của Sư Cô Triệt Như

Đọc "Lời tựa" của Sư Cô giới thiệu cuốn sách

meditation RFI phỏng vấn Thầy
Về những lợi ích của tập Thiền dưới ánh sáng của khoa học về bộ não.
Mời các bạn xem...
khi cong DVD Khí công cơ bản
Bạn có thể đặt mua tại Trung tâm Thiền Tánh Không Perris.
Email: thientanhkhong@yahoo.com
Xem một đoạn trên YouTube
tuesday Mitch Albom: Tuesdays with Morrie
Một cuốn sách đã làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người.
Đọc thêm...